* نکته: دانلودمجددبرای کسایی که قبلا خریده اند، رایگان خواهد بود.

مبلغ پرداختی : 1700 تومان* دانلودمجدد: اگرقبلاخریده اید، فقط کافیه ازطریق همون روشی که قبلا خریدکرده اید(ایمیل یا شماره موبایل) رو وارد کنیدوبرایگان مجددادریافت کنید.