کافه رمان

دراین برنامه نزدیک به ۳۰ رمان بسیار زیبا ومعروف در موضوعات مختلف قرار داده ایم بخوانید ولذت ببرید

فهرستی از رمان هایی که در این برنامه قرار دارد شامل:

رمان عشق بی سرانجام رمان طلوع ، رمان خانم بادیگارد ، رمان نیما ، رمان رنگین کمان تقدیر ، رمان دخترسرکش ، رمان کسی می آید ، رمان فرشته نجات من ، رمان سالهای دوری از خانه ، رمان معجزه شرقی ، رمان خاک غریب ، رمان پـسـران بـَد ، رمان پریچهر ، رمان همسایه من ، رمان گندم ، رمان رکسانا ، رمان الهه شرقی ، رمان می تراودمهتاب ، رمان شیرین ، رمان همخونه ، رمان دالان بهشت ، رمان کژال ، رمان غرال ، رمان واحدروبرویی ، رمان پنجره ، رمان سرنوشت ترنم ، رمان مسخره بازی ، و…

  • نصب برنامه

  • بعدازنصب برنامه به آدرس زیردرتنظیمات بروید وبرنامه راتایید یا trust کنید(تصویرپایین)

    Settings > General > Profile & DeviceManagment > 2497126 Ontario Inc > trust

Amargir.net